fbpx

Morze Maremma Argentario

We wsi znajduje si? bezpo?rednio nad brzegiem morza, w odleg?o?ci kilku kilometrów od spokojnej miejscowo?ci Albinia. Znajduje si? wzd?u? pasa z?o?onego z obiektów turystycznych pod??czonych do siebie i do kraju przez wygodn? ?cie?k? rowerow?, która pozwala przejecha? w spokoju, nawet z ma?ymi dzie?mi.
W ci?gu kilku minut jazdy mo?na dotrze? do najbardziej znanych o?rodków Monte Argentario jak Porto Santo Stefano i Porto Ercole, czyli s?ynnego miasta Orbetello, otoczonej jej laguny.
Nasza wie? b?dzie mo?na równie? odwiedzi? ?redniowieczne wioski obszaru jako Magliano w Toskanii, z jego ?cian, Saturnia z termalnymi ?ród?ami wody i Capalbio z jego toska?skiej trattorii.
Dla tych, którzy chc? odwiedzi? wyspy Giglio i Giannutri nasz personel recepcji daje informacje na temat wycieczek organizowanych przez naszych partnerów.
Warto wybra? si? do pobliskiego Parku Maremma, gdzie mo?na zobaczy? zak?tek przyrody i pieszych na wycieczki z przewodnikiem.
Dla mi?o?ników sztuki, mo?emy poleci? tarot ogrodzie w pobli?u Capalbio (loc. Garavicchio), gdzie mo?na dowiedzie? si? o niektórych pi?knej francusko-ameryka?skiego artysty rze?by Niki de Saint Phalle.

Nie zapomnij pobra? w formacie pdf Vacanzemaremma przewodnika!