fbpx

Argentario o?rodki wczasowe

Data przybycia
Data wyjazdu
Pokoje
Dorośli
Dzieci

Wie?

idealne miejsce na spokojne wakacje w pobli?u morza wzd?u? wybrze?a Maremma.

Us?uga animacja rozja?nia si? wakacje pe?ne zabawy i sportu.

Wioska oferuje mo?liwo?? dokonania pi?kne wycieczki w archipelagu Monte Argentario i zapleczem.

Restauracja

Nasza restauracja z nowym kierownictwem w 2016 roku b?dzie oferowa? mo?liwo?? wyboru ?niadanie us?ug, obiadokolacja lub pe?ne wy?ywienie ci. Podczas ?niadania w formie bufetu, obiady i kolacje serwowane s? w tabeli z mo?liwo?ci? wyboru pomi?dzy dwoma codzienne menu i menu dla dzieci. W restauracji serwowane s? tak?e dania bezglutenowe.

Pet-Friendly

Wioska zwierz?ta domowe Gulf wynosi od 2016 Etrusków!

Zapraszam do sp?dzenia wakacji ze swoimi czworono?nych przyjació?, którzy znajduj? si? du?y ogrodzony teren, gdzie b?d? bawi? si? i biega?, ma?? fontann? ze s?odk? wod? i zestaw powitalny. W miejscach publicznych b?d? musia?y by? na smyczy i nie mog? by? przenoszone do pla?y, zgodnie z normami Orbetello gminy. Najbli?szy pies pla?a jest w odleg?o?ci 3 km od naszej wsi i mo?e by? ?atwo osi?gni?ty dzi?ki ?cie?ce rowerowej i pieszych.